lang en
iTD ACADEMY

ThS. Phan Trọng Khôi

Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
- Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ ứng dụng tại Curtin University of Technology, Australia
- Hoàn thành chương trình sau Đại học về TESOL (RELC, Singapore)
- Có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh và đào tạo giáo viên Tiếng Anh tại Việt Nam