lang en
iTD ACADEMY

ThS. Đặng Thảo Trang

Thạc sĩ Đặng Thảo Trang - TESOL MA, Victoria University
- Giám đốc Trung tâm EQuest's CareerPrep, Dreamlab.
- Giảng viên ôn luyện thi TOEIC, IELTS, tiếng Anh thương mại.
- Giảng viên truyền hình trên VTV7.