lang en
iTD ACADEMY

ThS. Bùi Khánh Nguyên

MSc. Bui Khanh Nguyen (Harry)
 
Thạc sỹ Khoa học, Đai học Stirling, Vương quốc Anh
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Hawaii, Manoa, Hoa Kỳ
Cử nhân Ngữ văn Anh - Mỹ, Đại học quốc gia Hà Nội
Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương
Chứng chỉ sư phạm PGDE về TESOL
Chứng chỉ Cambridge Certificate of Proficiency in English, trình độ C2
Thành viên Hiệp hội TESL Canada
Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học và người lớn