lang en
iTD ACADEMY

TESOL LEARNING TOUR

TESOL Learning Tour là khoá học bao gồm chương trình TESOL 140 giờ do INTESOL Worldwide cung cấp và được kiểm định bởi ALAP (Hội đồng học thuật uy tín của Vương quốc Anh).

Với 20 giờ thực hành giảng dạy, đồng thời kết hợp khám phá văn hoá Việt Nam thú vị và bổ ích, người tham gia sẽ có những trải nghiệm độc đáo, mới lạ chưa từng có.

Kết hợp học tập, thực hành giảng dạy tại trường học ở địa phương khác nhau với các tour du lịch hấp dẫn.

iTD ACADEMY

1 WEEK TESOL LEARNING TOUR

Chương trình TESOL Learning Tour kết hợp giữa việc học online và offline cùng với các hoạt động du lịch khám phá văn hóa địa phương. Khóa học được thiết kế bao gồm khóa học TESOL 140 giờ và các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp nguời học có được những trải nghiệm thú vị và bổ ích.
iTD ACADEMY

2-WEEK TESOL LEARNING TOUR

Chương trình TESOL Learning Tour kết hợp giữa việc học online và offline cùng với các hoạt động du lịch khám phá văn hóa địa phương. Khóa học được thiết kế bao gồm khóa học TESOL 140 giờ và các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp nguời học có được những trải nghiệm thú vị và bổ ích.