Timothy Kirk Nelson
iTD ACADEMY

Timothy Kirk Nelson

Trình độ giảng dạy:
- Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại Đại học Địa chất California Davis, California, Hoa Kỳ.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục về Lãnh đạo STEM tại Đại học Giáo dục Hoa Kỳ tại Indiana, Hoa Kỳ.
- Chứng chỉ IV về TESOL tại Đại học Ngôn ngữ Quốc tế Úc tại Southport, Úc.
Kinh nghiệm làm việc:
- Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy toán, khoa học cho học sinh và đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy kết hợp áp dụng công nghệ vào việc giảng dạy toán học và khoa học.
- Ông có niềm đam mê về khoa học, khám phá về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy.