iTD ACADEMY

TẬP HUẤN ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH INTESOL CHO ĐỐI TÁC NHƯỢNG QUYỀN TẠI ĐỒNG NAI

Ngày 12.08.2019 Viện Phát Triển Tài Năng Quốc Tế - iTD Academy tổ chức triển khai tập huấn cho đối tác nhượng quyền từ Đồng Nai là Công ty cổ phần đào tạo Axon (Axon Education) về kiến thức và kinh nghiệm để vận hành chương trình INTESOL Việt Nam. Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích hướng dẫn vận hành hệ thống, chuyển giao công nghệ khi tiến hành thực hiện đào tạo các khóa học INTESOL. Đây là họạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác với đối tác nhượng quyền của INTESOL Việt Nam.
Đại diện hai bên tham gia tại buổi tập huấn
 
Buổi tập huấn diễn ra trong không khí thảo luận và trao đổi sôi nổi, đã giúp phía đối tác có cái nhìn nhiều chiều, sâu sắc, hiểu rõ hơn về chương trình, qua đó có thể giới thiệu, truyền đạt tốt nhất đến các học viên và các tổ chức giáo dục có nhu cầu đào tạo giáo viên.
Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, giúp giải đáp được những thắc mắc về quy trình tổ chức, cách thức vận hành khóa học INTESOL cho AXON Education, đặt nền tảng cho sự hợp tác tốt đẹp và lâu dài giữa hai bên.

HOẠT ĐỘNG CỦA iTD ACADEMY