lang en
iTD ACADEMY

Kỹ năng sư phạm

Chúng tôi mang đến cho bạn những khóa học được "đo ni đóng giày" riêng cho các trung tâm, tổ chức theo những yêu cầu riêng biệt mà bạn mong muốn bao gồm Dạy tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học, Dạy tiếng Anh tổng quát, Tập huấn cho Giảng viên, Dạy học tích cực, v.v...