Khối trường
iTD ACADEMY

Pre A1 Starters

Đây là kỳ thi đầu tiên trong ba kỳ thi dành cho các em học sinh. Tất cả ba kỳ thi này đều giúp các em thực hiện những bước đầu tiên trong hành trình học tiếng Anh.

iTD ACADEMY

A1 Movers

Đây là kỳ thi thứ hai được tạo ra đặc biệt cho các em thiếu nhi. Các kỳ thi dành riêng cho thiếu nhi rất vui nhộn, đầy màu sắc và các hoạt động dựa trên việc thúc đẩy trẻ em học tiếng Anh.

iTD ACADEMY

A2 Flyers

Đây là kỳ thi thứ ba được tạo ra đặc biệt cho các em thiếu nhi. Các kỳ thi này giúp các em cảm thấy tự tin và góp phần cho sự thành công trong tương lai.

iTD ACADEMY

A2 Key for Schools

Văn bằng này giúp người học phát triển đầy đủ kỹ năng nói và viết hàng ngày của họ ở trình độ A2. Bài thi dựa trên các kỹ năng mà học sinh đã đạt được ở cấp độ A2 Flyers.

iTD ACADEMY

B1 Preliminary for Schools

Chứng chỉ này cho thấy người học đạt được trình độ trung cấp, đã thông thạo những những kiến thức căn bản về tiếng Anh và có những kỹ năng thực tế để có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày.

iTD ACADEMY

B2 First for Schools

Chứng chỉ này là một bước tiến tuyệt vời để người học chuẩn bị cho kỳ thi cấp cao hơn và cho thấy họ có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp tự tin trong môi trường nói tiếng Anh.