lang en
iTD ACADEMY

B2 First for Schools

Chứng chỉ B2 First for Schools cho thấy học sinh có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp trong môi trường nói tiếng Anh.
Đây cũng là một cách tuyệt vời để học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi cấp độ cao hơn như C1 Advanced.
B2 First for Schools được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với B2 First nhưng nội dung được xây dựng dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.
iTD ACADEMY

B1 Prelimimary for Schools

Chứng chỉ B1 Preliminary for Schools minh chứng cho việc học sinh đã thành thạo tiếng Anh căn bản và có những kỹ năng thực tế cho việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày.
Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ A2 Key for Schools sang B2 First for Schools.
B1 Preliminary for Schools cùng cấp độ CEFR với B1 Preliminary nhưng nội dung được xây dựng dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.
iTD ACADEMY

A2 Key for Schools

Chứng chỉ A2 Key for Schools cho thấy một học sinh có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong những tình huống đơn giản. Đây là một bước tiến hợp lý sau các bài thi dành cho các học viên nhỏ tuổi, và cũng là một chứng chỉ phù hợp để các em lớn tuổi hơn bắt đầu học tiếng Anh.
Bài thi này sẽ giúp các em tự tin để bước tiếp trên con đường học tập để lấy những chứng chỉ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn như B1 Preliminary for Schools.
A2 Key for Schools được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với A2 Key nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

 
iTD ACADEMY

A2 Flyers (YLE Flyers)

A2 Flyers là bài thi cuối cùng trong ba bài thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Cambridge English cấp bằng, được thiết kế riêng cho các thí sinh nhỏ tuổi. Tương tự như hai bài thi trước, bài thi này giới thiệu cho các em về tiếng Anh sử dụng hàng ngày ở dạng nói và dạng viết. Đây cũng là cách để các em có được sự tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.
iTD ACADEMY

A1 Movers (YLE Movers)

A1 Movers là bài thi thứ hai trong ba bài thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Cambridge English cấp bằng, được thiết kế riêng cho các thí sinh nhỏ tuổi. Tương tự như bài thi Pre A1 Starters, bài thi này giới thiệu cho các em về tiếng Anh sử dụng hàng ngày ở dạng nói và dạng viết. Đây cũng là cách để các em có được sự tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.
iTD ACADEMY

Pre A1 Starters (YLE Starters)

Pre A1 Starters là bài thi đầu tiên trong ba bài thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Cambridge Assessment English cấp bằng, được thiết kế riêng cho các thí sinh nhỏ tuổi. Bài thi này giới thiệu cho các em về tiếng Anh sử dụng hàng ngày ở dạng nói và dạng viết. Đây cũng là cách để các em có được sự tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.