lang en
iTD ACADEMY

Trung tâm khảo thí ủy quyền của Pearson VUE

ITD Academy được công nhận là trung tâm khảo thí ủy quyền tại Việt Nam của Pearson VUE – tổ chức khảo thí hàng đầu thế giới.

Pearson VUE đem đến số lượng đa dạng về chứng chỉ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều đối tác lớn như Microsoft, CompTIA, VMware, Cisco, Hewlett-Packard (HP), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Citrix Systems (Citrix), Oracle, ...