ThS. Joseph alexander Smith
iTD ACADEMY

ThS. Joseph alexander Smith

- Tốt nghiệp cử nhân ngành Dịch vụ cộng đồng
- Hoàn thành chứng chỉ CELTA
- Hoàn thành khóa huấn luyện “Train the Trainer" được đào tạo bởi iTD Academy và trường Đại học Phú Xuân
- Ông Joseph Alexander Smith là người ưa thích sự thử thách. Ông luôn tự động viên bản thân và sẵn sáng giúp đỡ đội nhóm của mình. Giữ vị trí "Head teacher" và điều phối 15 giáo viên, ông luôn luôn cố gắng hết mình để đảm bảo các tiêu chuẩn trong giảng dạy.