iTD ACADEMY

Joseph alexander Smith

- Hoàn thành chứng chỉ CELTA.
- Hoàn thành khóa huấn luyện "Train the Trainer" do iTD Academy và Đại học Phú Xuân tổ chức.
- Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học cho học sinh Việt Nam.
- Giảng viên nhiều khóa đào tạo giáo viên cho iSMART Education.
- Là người ưa thích sự thử thách, luôn tự động viên bản thân và sẵn sáng giúp đỡ đội nhóm của mình. Giữ vị trí "Head teacher" và điều phối 15 giáo viên tại iSMART Education.