lang en
iTD ACADEMY

Gem Nguyen

  • Trợ giảng chấm bài của iTD Academy, hiện đang sinh sống tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục với vai trò giáo viên Tiếng Anh
  • Biên tập viên và diễn viên lồng tiếng của 2002 Studios ở Luân Đôn