lang en
iTD ACADEMY

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH MẦM NON VÀ TIỂU HỌC

INTESOL VIETNAM cung cấp khóa học Đào tạo trực tuyến cấp chứng chỉ (Diploma) đào tạo giáo viên dạy mầm non và tiểu học. Chứng chỉ do INTESOL Worldwide (Vương quốc Anh) cấp và được kiểm định bởi ALAP (Awarding Language Acquisition for Professionals, Vương quốc Anh).