lang en
iTD ACADEMY

KHÓA HỌC TEFL/TESOL 120 GIỜ

Chứng chỉ hoàn thành khóa học TESOL 120 giờ là chứng chỉ tối thiểu được chấp nhận để một người giảng dạy tiếng Anh trên toàn thế giới. Khi bạn bắt đầu dạy tiếng Anh ở nước ngoài, đa số các lớp học của bạn sẽ liên quan đến việc dạy học sinh. Khóa học TESOL này bao gồm một chương về giảng dạy cho đối tượng học sinh, bởi vậy bạn sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng mà các nhà tuyển dụng TEFL/TESOL trên toàn thế giới yêu cầu. Bạn sẽ tiếp cận với những phương pháp tốt nhất để làm cho các lớp học trở nên thú vị, hấp dẫn cho cả bạn và học sinh của bạn, đảm bảo rằng trải nghiệm mà học sinh của bạn có được sẽ là những điều thật hay ho bổ ích.

iTD ACADEMY

KHÓA HỌC TESOL 140 GIỜ BAO GỒM THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

Chứng chỉ TESOL 140 giờ với 20 giờ bao gồm dự giờ giảng dạy, tham gia hội thảo khoa học, lập kế hoạch bài học và thực hành giảng dạy là lựa chọn hoàn hảo nếu học viên muốn học một khóa học TEFL/TESOL trực tuyến được công nhận trên toàn thế giới. Học viên có thể học tập và thực hành ở bất cứ nơi nào vì khóa học của iTD Academy là nhà cung cấp khóa học TEFL/TESOL duy nhất mang đến cho học viên cơ hội thực hành giảng dạy trực tuyến! Bạn sẽ nhận được tất cả những ưu điểm này với một mức giá tuyệt vời. Khóa học TESOL này bao gồm một chương về giảng dạy cho đối tượng học sinh, bởi vậy bạn sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng mà các nhà tuyển dụng TEFL/TESOL trên toàn thế giới yêu cầu. Bạn sẽ tiếp cận với những phương pháp tốt nhất để làm cho các lớp học trở nên thú vị, hấp dẫn cho cả bạn và học sinh của bạn, đảm bảo rằng trải nghiệm mà học sinh của bạn có được sẽ là những điều thật hay ho bổ ích.

iTD ACADEMY

KHÓA HỌC TESOL 190 GIỜ BAO GỒM THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

Chứng chỉ TESOL 190 giờ hàm chứa nội dung học thuật chất lượng cao. Đây là chứng chỉ không chỉ được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng, mà còn cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc để bạn bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh của mình.
Khóa học này bao gồm 40 giờ dự giảng, hội thảo, lên giáo án và giảng dạy dưới sự quan sát của những giảng viên giàu kinh nghiệm. Sau khóa học, bạn có thể đạt được trình độ tương đương CELTA / Trinity nhưng quá trình học tập của bạn linh hoạt hơn, trong khi vẫn đảm bảo bạn được tham gia thực hành giảng dạy trước khi bắt đầu lớp học đầu tiên.
iTD ACADEMY

KHÓA HỌC TESOL 350 GIỜ

Khóa học INTESOL 350 giờ Level 7 là một khóa học dành cho cấp độ cao, được thiết kế riêng cho những giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất một năm. Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức về cả lý thuyết và thực hành về việc giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng nước ngoài trong nhiều bối cảnh xã hội đa dạng, có áp dụng các phương pháp giao tiếp hiện đại.