lang en
iTD ACADEMY

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI iTD ACADEMY

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI iTD ACADEMY
iTD ACADEMY

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Lịch thi Lịch thi
Đăng ký Đăng ký

LỊCH THI CAMBRIDGE

  • THÁNG 3 TẠI HÀ NỘI
  • THÁNG 3 TẠI ĐỒNG THÁP
  • THÁNG 4 TẠI HẢI PHÒNG
  • THÁNG 3 TẠI ĐẮK LẮK
  • THÁNG 4 TẠI HÀ NỘI
  • THÁNG 3 TẠI CẦN THƠ
  • THÁNG 6 TẠI HÀ NỘI
  • THÁNG 5 TẠI HÀ NỘI
  • THÁNG 6 TẠI TIỀN GIANG
  • THÁNG 1 TẠI HÀ NỘI
LỊCH THI TRONG NĂM