Ian Morton
iTD ACADEMY

Ian Morton

Ian Morton là chuyên gia giáo dục, ông có hơn hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành văn bằng về ứng dụng Ngôn ngữ học, ông tiếp tục hoàn thành văn bằng nâng cao về tâm lý học phát triển và giáo dục. Hiện tại, ông đang hoàn thành chương trình học Tiến sĩ về Triết lý giáo dục.

- Ông có trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo TESOL.
- Ông có niềm đam mê về đào tạo giáo viên và ứng dụng công nghệ trong việc dạy học nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho học sinh và giáo viên của Việt Nam.