lang en
iTD ACADEMY

ThS. Ian Morton (NCS Quản lý Giáo dục)

Ian Morton là chuyên gia giáo dục có hơn hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân về Ngôn ngữ ứng dụng, ông tiếp tục hoàn thành bằng thạc sĩ về Tâm lý giáo dục học. Hiện tại,Thầy đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ Giáo dục học.

- Thầy có trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và đào tạo TESOL.
- Thầy có niềm đam mê về đào tạo giáo viên và ứng dụng công nghệ trong việc dạy học nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho học sinh và giáo viên của Việt Nam.