lang en
iTD ACADEMY

Giới thiệu 
Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên một thế giới kiến thức ứng dụng để phát triển và nuôi dưỡng những tài năng Việt, tạo cơ hội tiếp cận tốt hơn đến những kỳ thi đạt chuẩn quốc tế cho giáo viên và học sinh, góp phần mang lại những giờ học hạnh phúc cho học sinh Việt Nam.

Tầm nhìn: M
ang lại những giờ học hạnh phúc cho học sinh Việt Nam. iTD Academy định hướng trở thành một đơn vị hàng đầu về đào tạo và khảo thí tại Việt Nam và là trung tâm uy tín về nghiên cứu và trao đổi công nghệ giáo dục trong khu vực. Tầm nhìn này sẽ được hiện thực hóa bằng sự liên kết và hợp tác với những tổ chức giáo dục uy tín được quốc tế công nhận, cung cấp những dịch vụ chất lượng cao cho giáo viên và học sinh Việt Nam.
 
Giá trị cốt lõi: