Giáo dục phổ thông và đại học
iTD ACADEMY

A2 Key

Văn bằng chứng chỉ này chứng minh bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong những tình huống đơn giản. A2 Key là một kỳ thi tuyệt vời nếu bạn là người mới học tiếng Anh.

iTD ACADEMY

B1 Preliminary

Đây là văn bằng chứng chỉ trình độ trung cấp dành cho những người đã nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Anh và hiện tại có các kỹ năng ngôn ngữ thực hành để sử dụng hàng ngày.

iTD ACADEMY

B2 First

Văn bằng chứng chỉ này cho thấy bạn có kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp tự tin trong môi trường nói tiếng Anh.