Nguyễn Thúy Hồng Vân
iTD ACADEMY

Nguyễn Thúy Hồng Vân

Tiến sĩ Nguyễn Thúy Hồng Vân
Giám Đốc Viện phát triển tài năng quốc tế - iTD Academy
E-mail: 
van.nguyen@iae.edu.vn
 

TS Nguyễn Thuý Hồng Vân có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngoài việc dạy học và huấn luyện là sở thích chính, bà còn có nhiều năm nắm giữ vị trí lãnh đạo tại một số trường đại học và tổ chức giáo dục. Những khoá học được biết đến do TS. Vân đào tạo là về lãnh đạo trong giáo dục, quốc tế hoá giáo dục và phương pháp giảng dạy. Với TS. Nguyễn Thuý Hồng Vân, hạnh phúc là được chia sẻ. Thông qua các hoạt động huấn luyện và giảng dạy, TS Vân mong muốn mang những kiến thức và thực tiễn tốt nhất đến cho học viên – những người tạo cảm hứng sáng tạo cho Bà. Mục tiêu cuộc đời của TS Nguyễn Thuý Hồng Vân là góp phần cải thiện chất lượng đào tạo của Việt Nam, mang niềm hạnh phúc tới mỗi giờ học của học sinh Việt Nam.