TS. Đỗ Thị Phương Mai
iTD ACADEMY

TS. Đỗ Thị Phương Mai

- Năm 2019, Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội
- Năm 2010, Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi
- Tiến sĩ Đỗ Phương Mai có trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, đào tạo về TOEFL IBT, IELTS, TOEIC cho học sinh từ lớp 12 lên tới bậc đại học. Cô đang tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh tại các trường phổ thông ở các tỉnh thành phố để nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy tiếng anh, thuộc dự án 2020 của chỉnh phủ Việt Nam.