lang en
iTD ACADEMY

TS. Đỗ Thị Phương Mai

- Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội.
- Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, đào tạo về TOEFL IBT, IELTS, TOEIC cho học sinh từ lớp 12 lên tới bậc đại học.
- Tham gia chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh tại các trường phổ thông ở các tỉnh thành phố để nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, thuộc dự án 2020 của chỉnh phủ Việt Nam.