lang en
iTD ACADEMY

Chương trình đào tạo giáo viên iSMART trong giảng dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học


Chương trình đào tạo này được iTD Academy thiết kế riêng cho các giáo viên và nhân viên đào tạo của iSMART, với mục tiêu là cung cấp những kỹ năng và công nghệ ứng dụng trong việc giảng dạy tiếng Anh căn bản và dạy tiếng Anh qua các môn Toán và Khoa học. Các giáo viên của iSMART sẽ có cơ hội được tiếp cận các kỹ năng đào tạo cần thiết để tự tin hướng dẫn cho các giáo viên của iSMART trong tương lai.

 

Đối tượng tham dự

  • Giáo viên tiềm năng của iSMART có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy và là giáo viên chính thức, tương đương với 2000 giờ giảng dạy.
  • Giáo viên đã giảng dạy trong lớp có từ 35 đến 50 học sinh, có kinh nghiệm làm việc với trợ giảng và các giáo viên hỗ trợ, thời lượng một bài giảng từ 35 đến 40 phút.
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các giáo viên có thể: 

- Áp dụng các phương pháp và công nghệ trong việc giảng dạy:

• Giảng dạy kỹ năng nghe và nói;
• Giảng dạy từ vựng và phát âm;
 
- Áp dụng các kiến thức và kỹ năng đào tạo được học từ chương trình để thiết kế các khóa học và tự tin hướng dẫn cho giáo viên của iSMART trong tương lai.

Nội dung chương trình đào tạo

Giai đoạn Học phần
1
Học phần 1: Giảng dạy tiếng Anh qua các môn Toán và Khoa học
Học phần 2: Giảng dạy tiếng Anh căn bản
Học phần 3: Cách để trở thành giáo viên đào tạo - Phương pháp dạy học tích cực
2 Thực hành giảng dạy và nhận xét