iTD ACADEMY

Giới thiệu chung

Cambridge Assessment English là một thành viên của Trường Đại học Cambridge được thành lập từ năm 1913. Sứ mệnh của Cambridge Assessment English là giúp hàng triệu người học tiếng Anh và chứng minh khả năng của họ với thế giới. Với họ, học tiếng Anh không chỉ là để làm các bài thi và có được điểm cao. Học tiếng Anh là để có được sự tự tin để giao tiếp và mở chìa khóa bước vào cuộc đời với những kinh nghiệm phong phú và vô vàn cơ hội mới.
iTD Academy hân hạnh trở thành một thành viên trong mạng lưới trung tâm khảo thí của Cambridge Assessment English (CAE) trên toàn thế giới. Qua đó, iTD Academy chính thức có quyền phân phối và tổ chức các kỳ thi do Cambridge Assessment English cung cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
iTD ACADEMY

Đăng ký thi Cambridge

Lịch thi Camgridge: https://www.itdacademy.edu.vn/lich-thi-cambrigde-2019-sp22.html
Đăng ký thi tiếng anh: 
- Đăng ký thi YLE: Registration Form
- Đăng ký thi Main suites: 
Registration Form
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
iTD ACADEMY

Các bài thi

Cambridge English Qualifications là các kỳ thi chuyên sâu giúp cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị, hiệu quả và bổ ích. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Cambridge khuyến khích sự tiến bộ không ngừng với lộ trình học rõ ràng giúp nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Cambridge có các văn bằng chứng chỉ cho trường học, dùng cho các mục đích thông thường, giáo dục bậc cao và thương mại.
iTD ACADEMY

Giảng dạy Tiếng Anh

Văn bằng, chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh của Cambridge sử dụng các nguồn tài liệu về phát triển chuyên môn và kiến thức giảng dạy dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu. Cùng với bề dày kinh nghiệm trong hệ thống giáo dục quốc tế và giảng dạy Tiếng Anh, các chứng chỉ này được sự tín nhiệm của chính phủ, trường học và giáo viên trên toàn thế giới với mục đích mang đến cho các giáo viên cơ hội nâng cao kinh nghiệm một cách liên tục, bài bản, theo Khung chương trình giảng dạy Cambridge English.