Kinh doanh Thương mại
iTD ACADEMY

B1 Business Preliminary

Văn bằng chứng chỉ này cho thấy bạn đã nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Anh thương mại.

iTD ACADEMY

B2 Business Vantage

Văn bằng chứng chỉ này sẽ giúp ích cho bạn khi xin việc làm, thăng chức hoặc giúp bạn phát triển sự nghiệp.

iTD ACADEMY

C1 Business Higher

Văn bằng chứng chỉ này cung cấp cho bạn các kỹ năng ngôn ngữ thực tế giúp bạn tự tin làm việc trong môi trường thương mại toàn cầu cấp độ cao.