iTD Academy
iTD ACADEMY

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI iTD ACADEMY

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI iTD ACADEMY
iTD ACADEMY

Trung tâm khảo thí Cambridge

Cambridge English Qualifications là các kỳ thi chuyên sâu giúp cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị, hiệu quả và bổ ích. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Cambridge khuyến khích sự tiến bộ không ngừng với lộ trình học rõ ràng giúp nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Cambridge có các văn bằng chứng chỉ cho trường học, dùng cho các mục đích thông thường, giáo dục bậc cao và thương mại.

iTD ACADEMY

INTESOL Việt Nam

Là đối tác chính thức duy nhất của INTESOL Worldwide tại Việt Nam, iTD Academy cung cấp một trong những khóa học TEFL/TESOL tốt nhất tại Việt Nam. Các khóa học rất đa dạng, từ chứng chỉ căn bản đến nâng cao và văn bằng quốc tế. Tất cả các khóa học TEFL/TESOL đều được ALAP và INTESOL Worldwide công nhận.
iTD ACADEMY

Đào tạo giáo viên giảng dạy toán và khoa học

iTD Academy cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh căn bản và giảng dạy Tiếng anh qua các môn Toán và khoa học. Khóa này này sẽ giúp giáo viên có thêm các kỹ năng cần thiết để nâng cao năng lực giảng dạy, áp dụng các phương pháp và công nghệ giảng dạy tiến tiến, tạo động lực cho học sinh.

iTD ACADEMY

Khóa học nổi bật

iTD ACADEMY

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN